Автор: admin

Международная ассоциация хозяйственного права

Міжнародна асоціація господарського права «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА» Международная общественная организация «Международная ассоциация хозяйственного права» является международной добровольной некоммерческой организацией. Целью деятельности Ассоциации является содействие всесторонеему развитию хозяйственного права в Украине и за её пределами. Основные задачи Ассоциации сформулированы в

Опубликовано в Международная ассоциация хозяйственного права Метки:

Корпоративные правоотношения — понятия

Корпоративные правоотношения являются одной из центральных категорий понятийного аппарата корпоративного права, однако, несмотря на то, что ч. 3 ст. 167 ХК Украины предлагает легальное определение корпоративных правоотношений, среди исследователей нет единого мнения относительно содержания этого понятия. Распространено понимание корпоративных отношений

Опубликовано в Корпоративные правоотношения Метки: , , , , , , , , , , , , , , ,

Інститут економіко-правових досліджень: Запрошуємо до співпраці у сфері експертної діяльності

06.11.2015 Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України — провідна наукова державна установа, основною спеціалізацією якої є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем господарського права та процесу, а також питань суміжних галузей права: цивільного, кримінального (розділ КК України «Злочини у сфері

Опубликовано в Сроки в хозяйственном праве

Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі

24.12.2013 Вийшла друком наукова доповідь В.К. Груцинової «Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі» Наукова доповідь підготовлена в рамках теми НДР «Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах змін її міжнародно-правового режиму» (2011-2013 рр.). В науковій

Опубликовано в Вийшла друком брошура Метки: , ,

Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми можливі ризики та наслідки

24.12.2013 Вийшла друком брошура «Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми можливі ризики та наслідки» Вийшла друком брошура «Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми можливі ризики та наслідки» (за ред. канд. юрид. наук О.О. Ашуркова). Брошура складається з аналітичних матеріалів, які

Опубликовано в Вийшла друком брошура, Реалізація інтеграційного вибору України: правові проблеми можливі ризики та наслідки, Щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Метки: , , , , , , , , , , , ,

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо запобігання зловживанню процесуальними правами)»

31.10.2013 Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо запобігання зловживанню процесуальними правами)» Співробітниками відділу економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень (зав. відділом, канд. юрид. наук О.О. Ашурковим, н.с. О.Ю. Ілларіоновим та асп. О.О. Перекрестною) розроблено

Опубликовано в Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України Метки: , ,

Подготовлен проект Закона Украины «О внесении дополнения в статью 86 Хозяйственного кодекса Украины»

  В процессе подготовки экспертных заключений по наиболее проблемным вопросам применения хозяйственного законодательства сотрудниками Института был выявлен существенный пробел в правовом регулировании, который приводит к массовым корпоративным конфликтам между учредителями и участниками обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. В связи с

Опубликовано в Хозяйственный кодекс Украины, части уставного капитала общества Метки: , , , ,

Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні

19.11.2012 Гриценко Г. М. Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні: монографія / Г. М. Гриценко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; Мінмолодь­спорту України, Східноукраїнський національний університет. — Донецьк: Юго-Восток, 2012. — 210 с. Рекомендовано до друку: вченою радою Інституту економіко-правових досліджень НАН

Опубликовано в Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні, капітального будівництва, порядок укладання договору підря­ду, про­галини господарсько-правового регулювання, проблеми відповідальності сторін договору Метки: , , , , , , ,

Методика системної діагностики впливу стану зовнішньоїторгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України

Підготовлено й видано Методику системної діагностики впливу стану зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України Батченко Л.В. Методика системної діагностики впливу стану зовнішньоїторгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України / Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, О.Г. Ткаченко ; НАН України,

Опубликовано в Методика системної діагностики впливу стану зовнішньоїторгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України, розвиток зовніш­ньої торгівлі Метки: , , , ,

Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення

Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – 2012. – 406 с. ISВN 978 – 966 – 374 – 712 – 5 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіко-правових досліджень НАН України (протокол № 10 від 26 грудня 2011

Опубликовано в Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення Метки: , , , , , , , , , , , , , , ,