Автор: admin

Корпоративные споры

Понятие корпоративного спора является полностью производным от понятия корпоративных правоотношений: это спор, возникший из корпоративных отношений, осложненных конфликтом. Корпоративный спор, несомненно является хозяйственным спором: корпоративные отношения являются отношениями в сфере хозяйствования (то есть – хозяйственными отношениями), следовательно, процессуальные нормы о

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Хозяйственное (бизнес) право в системе регулирования экономических отношений

Хозяйственное право занимает центральное звено в системе регулирования экономических отношений, ведь сферой его применения являются хозяйственные отношения, возникающие в процессе организации и осуществления хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, а также между ними и другими участниками отношений в сфере хозяйствования, в

Метки: , , , , , , , , ,

Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України»

Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України» Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України» Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ;

Метки: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Міністерство юстиції хоче ліквідувати Господарський кодекс

01.12.2015 Міністерство юстиції хоче ліквідувати Господарський кодекс Міністерство юстиції хоче ліквідувати Господарський кодекс Відеосюжет «Презентації» відповідної ініціативи

Метки: ,

Анонс наукових конференцій на 2016 рік

06.11.2015 Анонс наукових конференцій на 2016 рік! Пропонуємо Вашій увазі анонс наукових конференцій на 2016 рік: Шістнадцята міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові дослідження в ХХІ столітті: господарсько-правові засоби відновлення економіки Донбасу» (11 – 18 лютого 2016 р.). Сімнадцята міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові

Метки: , , ,

Сборник 14-й конференции доступен для ознакомления

05.11.2015 Сборник 14-й конференции доступен для ознакомления Сборник Четырнадцатой международной научно-практической интернет-конференции «Экономико-правовые исследования в XXI веке: направления усовершенствования правового обеспечения энергетической безопасности государства» (1 – 10 декабря 2014 г.) доступен для ознакомления в формате pdf.   Загрузить Сборник 14-й конференции в

Метки:

Международная ассоциация хозяйственного права

Міжнародна асоціація господарського права «МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА» Международная общественная организация «Международная ассоциация хозяйственного права» является международной добровольной некоммерческой организацией. Целью деятельности Ассоциации является содействие всесторонеему развитию хозяйственного права в Украине и за её пределами. Основные задачи Ассоциации сформулированы в

Метки: , , , , , ,

Корпоративные правоотношения — понятия

Корпоративные правоотношения являются одной из центральных категорий понятийного аппарата корпоративного права, однако, несмотря на то, что ч. 3 ст. 167 ХК Украины предлагает легальное определение корпоративных правоотношений, среди исследователей нет единого мнения относительно содержания этого понятия. Распространено понимание корпоративных отношений

Метки: , , , , , , , , , , , , , , ,

Інститут економіко-правових досліджень: Запрошуємо до співпраці у сфері експертної діяльності

06.11.2015 Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України — провідна наукова державна установа, основною спеціалізацією якої є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем господарського права та процесу, а також питань суміжних галузей права: цивільного, кримінального (розділ КК України «Злочини у сфері

Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі

24.12.2013 Вийшла друком наукова доповідь В.К. Груцинової «Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед Світовою організацією торгівлі» Наукова доповідь підготовлена в рамках теми НДР «Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах змін її міжнародно-правового режиму» (2011-2013 рр.). В науковій

Метки: , ,
Top