Проблеми правового регулювання господарської діяльності

Вісник Інституту економіко-правових досліджень НАН України. – 2011. – № 2 (3)

ЗМІСТ

 

Проблеми правового регулювання господарської діяльності

 

Мамутов В. К., Орлова Н. О., Єригіна Г. П. ЗАМІНИТИ СУБ’ЄКТИВНЕ «РЕЙТИНГУВАННЯ» ОБ’ЄКТИВНОЮ ПОРІВНЯЛЬНОЮ СУСПІЛЬНОЮ ОЦІНКОЮ………..5

Шелухін М. Л. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АВТОМОБІЛЬНИХ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ АСПЕКТ………..12

Ілларіонов О. Ю. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕСІЇ ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ ДЕРЖАВНИХ ВУГЛЕДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ………..17

ДанчакЛ. І. СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЖИТЛОВОГО ФОНДУ………..25

Бурбело С. О. НЕДРУЖНЕ ПОГЛИНАННЯ ЯК ВИД РЕЙДЕРСТВА………..34

 

Проблеми розвитку законодавства України

 

Зельдіна О. Р., Гостева О. Ю. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ………..39

Джумагельдієва Г. Д. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ………..44

Титова О. В. ЩОДО ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ЗАСАД ЛІКВІДАЦІЇ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ………..54

Некрасова Т. В. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ, ОБОВ’ЯЗКОВИХ ПЛАТЕЖІВ: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ………..58

Болотова Г. Д. ДО ПИТАННЯ ПРО ВЗАЄМОДІЮ ІНСТИТУТІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСАХ УКРАЇНИ………..62

Лукова Н. Г. ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ………..67

Тодуа Т. Л. ДО ПИТАННЯ УЗГОДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ТЕРМІНІВ ПОДАТКОВОГО І ГОСПОДАРСЬКОГО КОДЕКСІВ………..73

Авер’янова Є. В. ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА УЗГОДЖЕННЯ З НОРМАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА………..76

 

Економіка праці, соціальна економіка та політика

 

Захарченко В. І., Панченко М. О. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ………..81

Балахонова О. В. СКЛАДОВІ МАРКЕТИНГУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ ОСВІТИ………..88

Кавиршина В. О. ДО ПИТАННЯ МІНІМІЗАЦІЇ ТАРИФІВ НА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ………..91

Кратінов Р. О. ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ………..99

Кривчиков А. А. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА………..102

 

Економіко-правові проблеми рекреаційної діяльності

 

Рак С. В., Коршикова І. О., Плужникова Є. А. ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ………..106

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАСІДАННЯ НАУКОВОЇ РАДИ ПО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИМ ПРОБЛЕМАМ РОЗВИТКУ МІСТ УКРАЇНИ ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ………..110 

Tagged with: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*