Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення

Авторы:  Зб. наук. пр. / Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін.
Издательство:  Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 208 с.
ISBN:  978-966-374-392-9

Розглянуто проблеми правового регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки, зокрема, діюча база договірного регулювання зовнішньоекономічних операцій в умовах вступу України до COT, загальні правові основи становлення спеціального режиму майна суб’єктів господарювання, особливості правового статусу структурного підрозділу, необхідність забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів товару, робіт і послуг, особливості правового регулювання процедур ліцензування й сертифікації у сфері застосування засобів електронного цифрового підпису як фактора держанного регулювання господарської діяльності. Надано пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено сфери регуляторної діяльності держави в галузі телекомунікацій, аргументовано провідну роль господарсько-правових норм у захисті інтересів споживачів.
Tagged with: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*