Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України»

Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України»

Вийшла друком монографія «Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України»

Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с.

Розглянуто проблеми формування правового підґрунтя щодо підвищення ефективності господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, досліджено шляхи удосконалення правового забезпечення реалізації інтеграційного вибору України, надана оцінка можливих ризиків та наслідків такого кроку з метою забезпечення інтересів суспільства, держави та окремих суб’єктів господарювання. Запропонована Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму, яка вміщує в себе не тільки напрями вдосконалення господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а й надає перелік конкретних заходів щодо досягнення поставленої мети.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних й економічних спеціальностей, робітників органів державної влади, всіх тих хто не є байдужим до напрямів інтеграційного вибору держави.

 

ISBN 978-617-7323-56-2

 

Творчий колектив складається з наступних авторів: канд. юрид. наук О.О. Ашурков – наукове редагування всіх розділів, передмова, розділ 1, розділ 3, розділ 4 (підрозділи 4.1 та 4.2), висновки, Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму (проект) (підрозділи 1, 2 та 3); канд. юрид. наук А.В. Токунова – розділ 2 (підрозділи 2.2 та 2.3); канд. юрид. наук В.А. Малига – розділ 2 (підрозділ 2.1); канд. юрид. наук О.А. Ганіч – розділ 3; канд. юрид. наук М.М. Дутов – технічне редагування всіх розділів, розділ 4 (підрозділ 4.3); д-р юрид. наук С.С. Валітов – розділ 4 (підрозділ 4.4); юрист В.К. Малолітнева – розділ 4 (підрозділ 4.5); наук. співроб. О.Ю. Ілларіонов – технічне редагування всіх розділів, розділ 4 (підрозділ 4.1), розділ 5, розділ 6, висновки, Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму (проект) (підрозділ 2).

Авторський колектив висловлює велику подяку і глибоку вдячність д-ру юрид. наук В.А. Устименку та д-ру юрид. наук Р.А. Джабраілову за рецензування монографії, критичні зауваження й корисні пропозиції.

 

ЗМІСТ

 

  ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………………………
   

РОЗДІЛ 1. УДОСКОНАЛЕННЯ БАЗОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ПРЕДМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ……………………………………………………………………….

1.1. Поняття господарсько-правового механізму державного регулювання

зовнішньоторговельної діяльності……………………………………………………..

1.2. Зовнішньоторговельна діяльність як об’єкт господарсько-правового впливу держави…………………………………………………………………………………..
   

РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ………..

2.1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності: загальні положення…………………..
2.2. Суб’єкти регулювання зовнішньої торгівлі в Україні………………………………..
2.3. Недержавні суб’єкти регулювання зовнішньої торгівлі………………………………
   

РОЗДІЛ 3. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ……………………………………

3.1. Поняття та загальні засади господарсько-правової відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності………………………………………………………
3.2. Господарсько-правова відповідальність за порушення правил здійснення окремих видів зовнішньоекономічних операцій…………………………………………………
3.3. Особливості застосування санкцій до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при здійсненні певних видів зовнішньоекономічних операцій………………………
3.4. Господарсько-правова відповідальність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності за порушення правил валютних операцій…………………………………
   

РОЗДІЛ 4. АДАПТАЦІЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ВИМОГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ…….

4.1. Право Світової організації торгівлі як підґрунтя Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом………………………………………………………………….
4.2. Організаційно-правові засади адаптації законодавства України до законодавства ЄС…………………………………………………………………………………………
4.3. Торговельна політика Європейського Союзу………………………………………..
4.4. Порівняльний аналіз основних правил конкуренції в Україні та Європейському Союзі………………………………………………………………………………………
4.5. Конкурентні можливості України під час здійснення державних закупівель………
   

РОЗДІЛ 5. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ В РАМКАХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ……………………….

5.1. Аналіз економічного блоку двосторонніх та багатосторонніх угод в рамках СНД…
5.2. Правові механізми функціонування зони вільної торгівлі в рамках СНД…………..
5.3. Перспективи розвитку взаємин України і СНД та їх правового забезпечення……..
   

РОЗДІЛ 6. ПРАВОВИЙ ВИМІР ЄВРАЗІЙСЬКИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ………………………………………………

6.1. Договірно-правові засади створення Митного союзу (Єдиного економічного простору). Система права Митного союзу…………………………………………….
6.2. Правові механізми забезпечення функціонування Митного союзу (Єдиного економічного простору)…………………………………………………………………
6.3. Питання правового забезпечення розширення та реформування Митного союзу та його взаємин з іншими країнами (інтеграційними утвореннями)……………………
6.4. Перспективи розбудови взаємин України з Митним союзом (Єдиним економічним простором), а також  із створюваним Євразійським економічним союзом……………………………………………………………………………………
   

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………….

   

КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІН ЇЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ(ПРОЕКТ)………………………………………………………………….

   

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*